.....

ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง)

 

นายธีรยุทธ วานิชชัง

คนที่ 1....พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550

 

นายไตรรัตน์ ประยูรคำ

คนที่ 2...พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553

 

นายเปี่ยมศักดิ์ ศรีปิยะพันธ์

คนที่ 3 พ.ศ. 2553 – มีนาคม 2555 

 

นายพรชัย ปรีชาวิทย์

คนที่ 4 .พ.ศ. 2555 – มีนาคม 2557

ดร.ไตรรีตน์ ประยูรคำ
คนที่ 5 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายกสมาคม สรุปผลงานที่ผ่านมา การร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น การมอบทุนการศึกษา การร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปีประดู่แดง วาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ตามวาระ ที่หมดลง สมาชิกในที่ประชุมได้มีมติเลือก คุณไตรรัตน์ ประยูรคำ ทำหน้าที่ต่ออีกสมัย พร้อมกันนี้ได้เลือกตั้งอุนายกสมาคม ใหม่อีก 3 ท่าน คือ คุณวนิช กิริยะ คุณสันติ ฮวดศรี คุณวุฒิไกร ศรีจันไชย
 

 

 

 

 

contact person : TGTK.TOM@GMAIL.COM