....TGTK-ALUMNI

.....(Central Region)

สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง)

(Thai-German Khon Kaen)

หน้าหลัก   ข่าว    สปอนเซอร์    ติดต่อสมาคมฯ   เว็บบอร์ด

 

 

เมนูสมาคม

 

 

เทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น

โดย อาจารย์ ดร.มณฑล  ฉายอรุณ

 

          “เทคโนไทย-เยอรมัน ขอนแก่น” ชื่อแห่งความภาคภูมิใจของศิษย์เก่า ที่ถูกนำมาใช้เป็นชื่อของ สมาคมศิษย์เก่าฯ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2506 ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จึงมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า “วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น” ต่อมาเมื่อ 14 มีนาคม 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา เสด็จมาทรงเปิด และปลูกต้นประดู่เพื่อเป็นสิริมงคล และปี พ.ศ.2513 ได้จัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เป็นครั้งแรกในสาขาวิชา ช่างเครื่องกล (TM)และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า (TE)

          ....ต่อมาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นได้มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตามลำดับ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

27 กุมภาพันธ์ 2518 พ.ร.บ.วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาทำให้เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น”

15 กันยายน 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามใหม่ ว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ทำให้เปลี่ยนเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น”

18 มกราคม 2548 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี 9 มหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทำให้เปลี่ยนเป็น“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”

ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และเรียกชื่อท้ายสุดว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” ก็ตาม แต่นักศึกษาปัจุจุบัน และศิษย์เก่ารุ่นใหม่ๆ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ก็ยังมี ความผูกพัน และภาคภูมิใจในความเป็น เทคโนฯ ไทย-เยอรมันขอนแก่นตลอดมา

อาจารย์ ดร.มณฑล ฉายอรุณ

    - อดีต อาจารย์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

    - อดีต ผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น

 

 

**********************

ความเป็นมาของสมาคมฯ
วัตถุประสงค์สมาคมฯ
นโยบายสมาคมฯ
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการบริหาร
อนุกรรมการ 6 ฝ่าย
ข้อบังคับสมาคมฯ
ข้อมูลสมาชิก
แผนงานประจำปี
โครงสร้างสมาคมฯ
รายงานการประชุม
ประกาศสมาคมฯ

 

>ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2553

อา

พฤ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

10 พ.ย.. ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 7

สมาคมศิษย์เก่าวิศวฯ ราชมงคลธัญบุรี

ชมรมกอล์ฟวิศวฯ พระจอมเกล้า (XMIE)

ชมรมกอล์ฟ TGTK ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนฯ ราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่น

สภาคมวิศวกรรมศาสตร์

สายงานแรงงาน สภาอุตสาหฯ

ข่าวสารทางวิศวกรรม/ เทคโนฯ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาต

 

 

ข่าวหนังสือพิมพ

ไทยรัฐ

นิตยสาร-วารสาร

Golfer Online

Smart Golf

Hotgolfclub

bansalesuan

Lisa

bansalesuan

nationalgeographic

sarakadee

praew

osotho

What Where When

ชมรกอล์ฟพระอินทร์(คนรักเมีย) จัดแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 9 ตุลาคม ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ ...view

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยาน" แห่งชาติ ภูกระดึง วันที่ 1 ตลาคม-31 พฤษภาคม ...view
Cha-am Hua Hin Golf Festival 2010 ราคาเดียว 8 สนาม ่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน ...view
สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟร์สนามกอล์ฟ 36 หลุม แหงแรกใน ปทท.ในบรรยากาศที่่แตกต่าง....view

 

                       CONTACT PERSON TOM : tgtk.tom@gmail.com