.....

ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (สามัญ)

เลขที่สมาชิก
ระดับ/แผนกวิชา/รุ่น
ชื่อ / นามสกุล
วันที่สมัคร
021
  ศรศักดิ์ ลัทธิกุล
23.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2517
   
 
ระดับ
ปวช / ปวส.
   
 
แผนก
MM / .เขียนแบบเครื่องกล
   
 
รุ่น
12 / 9
   
  ว/ด/ป เกิด 26.06.2501    
  e-mail sossak.lat@tsphh.co.th    
  tel. 081-830-1301    
022
ประเสริฐศักดิ์ สายทวี
23.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2530
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
เขียนแบบเครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 19.05.2513    
  e-mail prasertsak@triangle.co.th    
  tel. 081-655-7080    
023
วิทยา ศรีสุข
23.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2517
   
 
ระดับ
ปวช / ปวส.
   
 
แผนก
MM / เครื่องกล
   
 
รุ่น
12 / 9
   
  ว/ด/ป เกิด -    
  e-mail BPSS1998@hotmail.com    
  tel. 081-823-2507    
024
ชีวภัทร ภูษณะภัทระ
23.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2532
   
 
ระดับ
-
   
 
แผนก
เครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 18.06.2510    
  e-mail chewapat_p@hotmail.com    
  tel. 081-988-6355    
025
ปราชญ์ ดาบบัง
23.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2535
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
อิเล็กทรอนิกส์
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 11.02.2516    
  e-mail prachdab@hotmail.com    
  tel. 084-449-6119    
026
มีชัย คำสะอาด
23.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2542
   
 
ระดับ
ปริญญาตรี
   
 
แผนก
วศบ.เครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 08.09.2524    
  e-mail nick_meechai@hotmail.com    
  tel. 089-812-5980    
027
จักรพงศ์ โพธิ์ศรี
23.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
-
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
เขียนแบบเครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 11.09.2510    
  e-mail pjakgapong@yahoo.com    
  tel. 081-308-9709    
028
วิชาญ ด่างทา
23.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
-
   
 
ระดับ
-
   
 
แผนก
-
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด -    
  e-mail fazy@facebookmail.com    
  tel. 081-805-9476    
029
อภินันท์ ดู่ป้อง
23.09.2555
 
ปีที่เข้าศึกษา
2530
   
 
ระดับ
ปวส
   
 
แผนก
เครื่องกล
   
 
รุ่น
-
   
  ว/ด/ป เกิด 28.09.2511    
  e-mail apinadoo@honda.th.com    
  tel. 084-700-9367    
030
     
 
ปีที่เข้าศึกษา
     
 
ระดับ
     
 
แผนก
     
 
รุ่น
     
  ว/ด/ป เกิด      
  e-mail      
  tel.      
         

 

contact person : TGTK.TOM@GMAIL.COM