.....
 
ห้องข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม
สาร นายกสมาคม คุณไตรรัตน์ ประยูรคำ นายกสมาคม คนที่ 5 ต่อจากคุณพรชัย ปรีชาวิทย์ นายกสมาคม คนที่ 4 ซึ่งครบวาระ ....ติดตามอ่านสารจากนายกสมาคม ได้เร็วๆ นี้ ครับ...อ่านสารนายกสมาคม........................
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคม

ผ่านไปแล้วด้วยดี งาน TGTK Family Day ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานบัวเหล็ก บริเวณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ...ในนามกรรมการบริหารสมาคม ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน เพื่อนพี่น้องและครอบครัวทุกท่านที่ร่วมงาน และขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมในงานนี้ทุกท่านครับ .................ชมภาพ
ประกาศสมาคม....อ่านประกาศทั้งหมด
ขอเชิญประชุมสมาคม
ขอเชิญประชุมสมาคม ครั้งที่ 2/2557 ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น. ห้องอาหารโบกี้เบอร์ดี้ จ.ระยอง เวลา 16.00 น.
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
แผนที่สถานที่ประชุม
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม / ข่าวสมาคม
 
ภาพประชุมสมาคมศิษย์เก่าเทคโน ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ สหพันธ์บริการแม่พิมพ์ไทย ซ.จงเจริญ จ.ชลบุรี   เวลา 17.30 - 20.30 น.
  ไดอารี่ บันทึก “๕๐ ปี สายสัมพันธ์ศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น”เหมาะสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่หาซื้อได้ที่คุณพสิษฐ มือสันทัด โทร 0816873233 ภาคกลาง คุณสันติ ฮวดศรี (โทร 081-919-4732) คุณวนิช กิริยะ (โทร 089-832-3703) ภาตตะวันออก และที่ขอนแก่น นายกสมาคม สรายุทธ นิลศิริ (โทร 081-717-0809) 
 
มาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) มอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวนเงิน 10,000 บาท ในงานแรลลีราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีนายกสมาคม / เลขาสมาคม / กรรมการฝ่ายทะเบียน และกรรมการฝ่ายเหรัญญิก เดินทางเข้าร่วมงาน ...
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ภาพงานคืนสู่เหย้าสานสัมพันธ์น้องพี่ 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน สู่ ราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 นาคม 2557 ณ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น
>
เมื่อ 23 พ.ย.2556 ณ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ประชุมสามัญประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์ ชมรมศิษย์เก่าช่างเครื่องกล ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ศิษย์เก่าได้แสดงมุฑิตาจิตคณาจารย์ที่มาร่วมงาน และได้มอบทุนเพื่อบำรุงแผนกช่างเครื่องกลเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านและผู้ที่มาร่วมงาน จนงานสำเร็จลุล่วงไปอย่างสวยงาม
 
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ / กิจกรรมสมาชิก
มาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ส่วนกลางร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี จัดทำ "โครงการผลิตช่างชำนาญงานพิเศษด้านเทคนิคให้กับเด็กยากจน เพื่อประโยชน์แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ตาม Link แนบ.....Click
ข่าวเกร็ดความรู้ทางวิชาการ
 
โดยอาจารย์มนูญ ชื่นชม
โดยคุณจรัญ ทองทวี
โดยคุณสันติ ฮวดศรี
โดยคุณสมชาย วรสีหา
โดยคุณธีระวัฒน์ ศิริไทย
โดยคุณวนิช กิริยะ
โดยคุณสมศักดิ์ ชื่นชมกิจ
โดยคุณยินดี คำคูณเมือง
โดยคุณพรชัย ปรีชาวิทย์
โดยคุณธรรมนูญ โนนทิง
โดยคุณเด่น จันทรพิทักษ์
โดยคุณวิชิต พลสูงเนิน
โดยคุณวิชาญ ด่างทา
โดยคุณพสิษฐ์ มือสันทัด
โดยคุณพิทักษ์ชัย พรมที
   
   
โดยคุณนิติพงษ์ คงทอง