หน้าแรก
ความเป็นมาสมาคม
กรรมการบริหาร
นโยบายสมาคม
วัตถุประสงค์
ติดต่อสมาคม
 
 
 
 
..กองทุนบริจาคเพื่อสมาคม.....คลิกดูรายชื่อ
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา นำโดยนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (ส่วนกลาง) คุณไตรรัตน์ ประยูรคำ 
ขอขอบคุณกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ส่วนกลาง)ศิษย์เก่าทุกรุ่น และทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนผ้าป่าการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบัน และทุนสนับสนุนพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา
...........ชมภาพ
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชม
เริ่มเปิดเว็บไซต์ 05 กรกฎาคม 2553
จำนวนผู้เข้าชม
last update 15 มกราคม 2558 = 30957
 
Flag Counter

 

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคม

รวมภาพกิจกรรมสมาคม "TGTK Family Day" ครั้งที่ 11...สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) งาน คืนสู่เหย้า TGTK Family Day ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องดาหลา สโมสรทหารสัญญาบัตรกานตรัตน์ ....ชมภาพงานทั้งหมด
Activity Alumni
Business TGTK Member
Sport
Entertainment
สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) ร่วมเป็น"เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี" วันที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ วัดแกษแก้วจำปางาม บ้านโนนจำปา ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ นำทีมโดยคุณสันติ ฮวดศรี กรรมการสมาคม .......คลิกชมภาพ
ขอแสดงความยินดี กับคุณไตรรัตน์ ประยูรคำ (นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (ส่วนกลาง)) ที่ได้ร้บปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน 
ขอแสดงความยินดี กับคุณวนิช กิริยะ (อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (ส่วนกลาง)) ที่ได้ร้บปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน
สมาคมศิษย์เก่า เทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น(ส่วนกลาง) โดยนายกสมาคม คุณไตรรัตน์ ประยูรคำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดสัมมนา "การจัดการเรียนการสอนแบบเทคนิคไทย-เยอรมัน" ที่ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขต มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (ส่วนกลาง)คุณไตรรัตน์ ประยูรคำ ขอขอบคุณกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ (ส่วนกลาง) ศิษย์เก่าทุกรุ่น และทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนผ้าป่าการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบัน และทุนสนับสนุนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ....CLICK
โครงการผ้าป่าการศึกษา "จากน้ำใจพี่สู่ชีวิตน้อง" สำหรับนักศึกษาเรียนดี ประพฤตดี...ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมบริจาคในโครงการ สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความตั้งใจในการเรียนดี เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุนละ 500 บาท มอบให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ กำหนดการมอบทุนในวันที่ 14 สิงหาคม 2557
ข่าวเกร็ดความรู้ทางวิชาการ
สาร นายกสมาคม
คุณไตรรัตน์ ประยูรคำ นายกสมาคม คนที่ 5 ต่อจากคุณพรชัย ปรีชาวิทย์ นายกสมาคม คนที่ 4 ซึ่งครบวาระ ....อ่านสารจากนายกสมาคม
 
สมัครสมาชิกสมาคม
โดยคุณมนูญ ชื่นชม
โดยคุณจรัญ ทองทวี
โดยคุณสมชาย วรสีหา
โดยคุณธีระวัฒน์ ศิริไทย
โดยคุณวนิช กิริยะ
โดยคุณธรรมนูญ โนนทิง
โดยคุณสันติ ฮวดศรี
โดยคุณวิชิต พลสูงเนิน
โดยคุณเด่น จันทรพิทักษ์
โดยคุณนิติพงษ์ คงทอง
โดยคุณวิชาญ ด่างทา
โดยคุณพสิษฐ์ มือสันทัด
โดยคุณพิทักษ์ชัย พรมท
โดยคุณสมศักดิ์ ชื่นชมกิจ
โดยคุณยินดี คำคูณเมือง
โดยคุณพรชัย ปรีชาวิทย
 
contact person : tgtk.tom@gmail.com