.....
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษาศิษย์ปัจจุบันเนื่องในวันไหว้ครู จากกิจกรรม "จากพี่สู่ชีวิตน้อง" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคอิสานวิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.2557 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ภาคเช้า : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / ภาคบ่าย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถอ่านรายชื่อผู้ร่วมบริจาคกิจกรรมนี้ได้ทั้งหมดในเว็บไซต์ได้เร็วๆ นี้
 
ห้องข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม
สาร นายกสมาคม คุณไตรรัตน์ ประยูรคำ นายกสมาคม คนที่ 5 ต่อจากคุณพรชัย ปรีชาวิทย์ นายกสมาคม คนที่ 4 ซึ่งครบวาระ ....อ่านสารจากนายกสมาคม
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคม

ขอแสดงความยินดี กับคุณไตรรัตน์ ประยูรคำ (นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (ส่วนกลาง)) ที่ได้ร้บปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน
ขอแสดงความยินดี กับคุณวนิช กิริยะ (อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (ส่วนกลาง)) ที่ได้ร้บปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน
สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) ร่วมเป็น"เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี" วันที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ วัดแกษแก้วจำปางาม บ้านโนนจำปา ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ นำทีมโดยคุณสันติ ฮวดศรี กรรมการสมาคม เดินทางเป็นตัวแทนครับ และขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน ณ ที่นี้ครับ .......คลิกชมภาพ
โครงการผ้าป่าการศึกษา "จากน้ำใจพี่สู่ชีวิตน้อง" สำหรับนักศึกษาเรียนดี ประพฤตดี ...ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมบริจาคในโครงการ
สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความตั้งใจในการเรียนดี เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุนละ 500 บาท มอบให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ กำหนดการมอบทุนในวันที่ 14 สิงหาคม 2557
ประกาศสมาคม....อ่านประกาศทั้งหมด
ขอเชิญประชุมสมาคม
ขอเชิญประชุมสมาคม ครั้งที่ 1/2558 ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ห้องประชุม บจก.เนาวบุตร ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี เวลา 17.00 น.
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม / ข่าวสมาคม
สมาคมศิษย์เก่า เทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น(ส่วนกลาง) โดยนายกสมาคม คุณไตรรัตน์ ประยูรคำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดสัมมนา "การจัดการเรียนการสอนแบบเทคนิคไทย-เยอรมัน" ที่ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขต มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ...ชมภาพ..
  ไดอารี่ บันทึก “๕๐ ปี สายสัมพันธ์ศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น”เหมาะสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่หาซื้อได้ที่คุณพสิษฐ มือสันทัด โทร 0816873233 ภาคกลาง คุณสันติ ฮวดศรี (โทร 081-919-4732) คุณวนิช กิริยะ (โทร 089-832-3703) ภาตตะวันออก และที่ขอนแก่น นายกสมาคม สรายุทธ นิลศิริ (โทร 081-717-0809) 
 
มาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) มอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวนเงิน 10,000 บาท ในงานแรลลีราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีนายกสมาคม / เลขาสมาคม / กรรมการฝ่ายทะเบียน และกรรมการฝ่ายเหรัญญิก เดินทางเข้าร่วมงาน ...
 
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา นำโดยนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (ส่วนกลาง) คุณไตรรัตน์ ประยูรคำ  ขอขอบคุณกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ (ส่วนกลาง) ศิษย์เก่าทุกรุ่น และทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนผ้าป่าการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบัน และทุนสนับสนุนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ....CLICK

ภาพงานคืนสู่เหย้าสานสัมพันธ์น้องพี่ 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน สู่ ราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 นาคม 2557 ณ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น
 
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ / กิจกรรมสมาชิก
มาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ส่วนกลางร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี จัดทำ "โครงการผลิตช่างชำนาญงานพิเศษด้านเทคนิคให้กับเด็กยากจน เพื่อประโยชน์แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ตาม Link แนบ.....Click
ข่าวเกร็ดความรู้ทางวิชาการ
 
โดยอาจารย์มนูญ ชื่นชม
โดยคุณจรัญ ทองทวี
โดยคุณสันติ ฮวดศรี
โดยคุณสมชาย วรสีหา
โดยคุณธีระวัฒน์ ศิริไทย
โดยคุณวนิช กิริยะ
โดยคุณสมศักดิ์ ชื่นชมกิจ
โดยคุณยินดี คำคูณเมือง
โดยคุณพรชัย ปรีชาวิทย์
โดยคุณธรรมนูญ โนนทิง
โดยคุณเด่น จันทรพิทักษ์
โดยคุณวิชิต พลสูงเนิน
โดยคุณวิชาญ ด่างทา
โดยคุณพสิษฐ์ มือสันทัด
โดยคุณพิทักษ์ชัย พรมที
   
   
โดยคุณนิติพงษ์ คงทอง
 

 

contact person : tgtk.tom@gmail.com