.....
 
ห้องข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม
สาร นายกสมาคม สวัสดีพี่น้องและเพื่อนชาวไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (TGTK) ทุกท่าน ผมนายพรชัย ปรีชาวิทย์ TM รุ่น 2 รู้สึกเป็นเกียรติที่ผมได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) ต่อจากคุณเปี่ยมศักดิ์ ศรีปิยะพันธ์ ซึ่งได้หมดวาระเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555.....อ่านสารนายกสมาคม........................
นายพรชัย ปรีชาวิทย์ (นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ)
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคม

ผ่านไปแล้วด้วยดี งาน TGTK Family Day ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานบัวเหล็ก บริเวณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ...ในนามกรรมการบริหารสมาคม ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน เพื่อนพี่น้องและครอบครัวทุกท่านที่ร่วมงาน และขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมในงานนี้ทุกท่านครับ .................ชมภาพ
ประกาศสมาคม....อ่านประกาศทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมสมาคม / ข่าวสมาคม
 
นายพรชัย ปรีชาวิทย์ นายกสมาคม ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาสมาคมร่วมหารือ รับประทานอาหารและนายกสมาคมเป็นตัวแทนสมาคมมอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษาสมาคมวันเสาร์ที่ ๒๑ ค.๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.ณ ร้านอาหารหัวปลาหม้อไฟช่องนนทรี บางนา.....คลิกชมภาพ
  ไดอารี่ บันทึก “๕๐ ปี สายสัมพันธ์ศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น”เหมาะสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่หาซื้อได้ที่คุณพสิษฐ มือสันทัด โทร 0816873233 ภาคกลาง คุณสันติ ฮวดศรี (โทร 081-919-4732) คุณวนิช กิริยะ (โทร 089-832-3703) ภาตตะวันออก และที่ขอนแก่น นายกสมาคม สรายุทธ นิลศิริ (โทร 081-717-0809) 
 
มาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) มอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวนเงิน 10,000 บาท ในงานแรลลีราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีนายกสมาคม / เลขาสมาคม / กรรมการฝ่ายทะเบียน และกรรมการฝ่ายเหรัญญิก เดินทางเข้าร่วมงาน ...
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ภาพงานคืนสู่เหย้าสานสัมพันธ์น้องพี่ 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน สู่ ราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 นาคม 2557 ณ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น
>
เมื่อ ๒๓ พ.ย.๒๕๕๖ ณ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ประชุมสามัญประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์ ชมรมศิษย์เก่าช่างเครื่องกล ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ศิษย์เก่าได้แสดงมุฑิตาจิตคณาจารย์ที่มาร่วมงาน และได้มอบทุนเพื่อบำรุงแผนกช่างเครื่องกลเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านและผู้ที่มาร่วมงาน จนงานสำเร็จลุล่วงไปอย่างสวยงาม
 
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ / กิจกรรมสมาชิก
มาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ส่วนกลางร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี จัดทำ "โครงการผลิตช่างชำนาญงานพิเศษด้านเทคนิคให้กับเด็กยากจน เพื่อประโยชน์แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ตาม Link แนบ.....Click
ข่าวเกร็ดความรู้ทางวิชาการ
 
โดยอาจารย์มนูญ ชื่นชม
โดยคุณจรัญ ทองทวี
โดยคุณสันติ ฮวดศรี
โดยคุณสมชาย วรสีหา
โดยคุณธีระวัฒน์ ศิริไทย
โดยคุณวนิช กิริยะ
โดยคุณสมศักดิ์ ชื่นชมกิจ
โดยคุณยินดี คำคูณเมือง
โดยคุณพรชัย ปรีชาวิทย์
โดยคุณธรรมนูญ โนนทิง
โดยคุณเด่น จันทรพิทักษ์
โดยคุณวิชิต พลสูงเนิน
โดยคุณวิชาญ ด่างทา
โดยคุณพสิษฐ์ มือสันทัด
โดยคุณพิทักษ์ชัย พรมที
   
   
โดยคุณนิติพงษ์ คงทอง